Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility MEKOMONET-->

עסקים רבים לא מנצלים את זכאותם לקבל מענקים והלוואות מהמדינה ולא מודעים לזכויותיהם

עסקים רבים לא מנצלים את זכאותם לקבל מענקים והלוואות מהמדינה ולא מודעים לזכויותיהם

 

מדריך למפעלים/עסקים לקבלת סיוע מהמדינה 22.12.09

המיתון גרם לחברות ועסקים רבים לחפש פתרונות יצירתיים שונים להגדלת תזרים המזומנים של העסק. קיימים מספר פתרונות בתמיכת המדינה שלא מספיק אנשים מודעים להם ומנצלים אותם. חברת מענקי מדינה מתמחה בסיוע לחברות ועסקים בקבלת הטבות מהמדינה בנושאים הקשורים למענקים מהמדען הראשי, החוק לעידוד השקעות הון והלוואות בערבות מדינה, מלווה עסקים רבים בתהליך קבלת ההטבות. 

מסלולי הסיוע מגוונים ונחלקים למספר סוגים:

•1.    קרנות הלוואות בערבותה של המדינה.

•2.    הלוואות ומענקים בסיוע לשכת המדען הראשי.

•3.    מענקי השקעה והפחתות מיסים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון.

לאור התמחותנו במגוון אפשרויות הסיוע הזמינות הקיימות, יש לנו את היכולת להמליץ בפני כל יזם, חברה או עסק על האפשרות או שילוב האפשרויות המתאים והטוב ביותר לצורך סיוע לעסק בכל נקודת זמן. לקראת סוף שנת עסקים ותחילתה של שנה חדשה, כדאי לכל עסק לממש את זכאותו להטבה.

הקרן לעידוד השיווק לחו"ל ליצואן הבודד  

הקרן מיועדת לתמרץ את היצואן הבודד להגדיל את השקעתו בחו"ל ובכך להביא בעתיד לגידול משמעותי בהיקף היצוא הישראלי. הקרן פועלת במסגרת משרד התמ"ת שאמור לאשר או לדחות את בקשת ההלוואה.

תנאי סף: ההלוואה תינתן רק לחברה שכבר עשתה יצוא בעבר ורוצה להגדיל אותו ולא למי שמתכנן לראשונה יצוא עתידי. מיועד לעסקים אשר מחזורם השנתי אינו עולה על 15 מיליון $  ולפחות 5% מתוך המחזור השנתי של העסק הינו מפעילות יצוא.

סכום ההלוואה שניתן לקבל: 20% מהמחזור או מיליון דולר לפי הנמוך.

גובה הריבית ותקופת החזר: ההלוואה ניתנת ל-5 שנים (עם אפשרות ל"גרייס" של חצי שנה לתשלומי הקרן) בריבית פריים+2% עד 3% לשנה.

בטחונות: ערבויות בגובה 70% מהמדינה ועד ל-30% בטחונות אחרים. ככלל יש לתת גם ערבות אישית של הבעלים.

כדאי לדעת:

ההלוואה ניתנת גם לצרכי הון חוזר ולאו דווקא לצרכי השיווק בחו"ל.

  

קרן הלוואות לעסקים בינוניים  

הקרן מיועדת לחברות אשר המחזור השנתי שלהן עולה על 15 מיליון ₪ אך לא עובר את סך ה- 400 מיליון ₪ (בשנת 2008).

עיקר הבקשות מיועדות לצרכי הון חוזר של העסק אך גם להשקעות נוספות והרחבת העסק.

תנאי סף: מדובר בכלל העסקים (מסחריים ותעשייתיים) שמחזורם השנתי בשנת 2008 נע בין 15 ל- 400 מיליון ₪.

סכום ההלוואה שניתן לקבל: לעסקים שמחזורם השנתי בשנת 2008 היה בין 15 מ' ₪ ל- 22 מ' ₪ עד 5% מהמחזור השנתי.

לעסקים שמחזורם השנתי בשנת 2008 היה בין 22 מ' ₪ ל- 400 מ' ₪ עד 8% מהמחזור השנתי אך לא יותר מסך של 16 מ' ₪ להלוואה.

גובה הריבית ותקופת החזר: ההלוואה ניתנת ל-5 שנים (עם אפשרות ל"גרייס" של עד שנה לתשלומי הקרן) בריבית פריים+2% עד 3% לשנה.

בטחונות: ערבויות בגובה 70% מהמדינה ועד ל-25% בטחונות אחרים. ככלל יש לתת גם ערבות אישית של הבעלים.

כדאי לדעת:

ההלוואה ניתנת הן לצרכי הון חוזר והן לצרכי השקעה נוספת בעסק, ההלוואות ניתנות בין היתר גם למפעלים וחברות בבעלות קיבוצים.   

  

קרן הלוואות לעסקים קטנים  

הקרן מיועדת לחברות אשר המחזור השנתי שלהן אינו עולה על 22 מיליון ₪ (בשנת 2008). עיקר הבקשות מיועדות לצרכי הון חוזר של העסק אך גם להשקעות נוספות והרחבת העסק.

תנאי סף: מדובר בכלל העסקים (מסחריים ותעשייתיים) שמחזורם השנתי בשנת 2008 נע בין 0 ל- 22 מיליון ₪.

סכום ההלוואה שניתן לקבל: לעסקים שמחזורם השנתי בשנת 2008 היה בין עד 10 מ' ₪ : הלוואה של עד 500,000 ₪ . לעסקים שמחזורם השנתי בשנת 2008 היה בין 10 מ' ₪ ועד 22 מ' ₪ : הלוואה של עד 750,000 ₪ .

גובה הריבית ותקופת החזר: ההלוואה ניתנת ל-5 שנים (עם אפשרות ל"גרייס" של עד שנה לתשלומי הקרן) בריבית פריים+2% עד 3% לשנה.

בטחונות: ערבויות בגובה 70% מהמדינה ועד ל-25% בטחונות אחרים. ככלל יש לתת גם ערבות אישית של הבעלים.

כדאי לדעת:

ההלוואה ניתנת הן לצרכי הון חוזר והן לצרכי השקעה נוספת בעסק, ההלוואות ניתנות בין היתר גם למפעלים וחברות בבעלות קיבוצים.  

  

סיוע מהמדען הראשי

לשכת המדען הראשי במשרד התמ"ת, התומכת במו"פ תעשייתי, מעניקה הלוואות שיכולות להפוך למענק כאמצעי לעידוד יזמות טכנולוגיות, מיצוי הפוטנציאל המדעי והגברת בסיס הידע של התעשייה במדינת ישראל. ההלוואות מיועדות הן לחברות בתעשיית ההייטק, כגון: אלקטרוניקה, מערכות תקשורת, ציוד רפואי וכדומה, והן לחברות בתעשייה המסורתית, כמו פלסטיק, מתכת, כימיה וכדומה.

הקריטריונים לאישור המדען הראשי

•·        חדשנות טכנולוגית ויישומית

•·        תוכנית פתוח מפורטת ומנומקת

•·        יכולת ארגונית, מקצועית ופיננסית של החברה

•·        פוטנציאל שוק ויכולת שיווקית של החברה

 סכום ההלוואה שניתן לקבל : אין סכום קבוע. עד 50% מהוצאות המו"פ (מחקר ופיתוח). בדרך כלל מאשרים 30%-40% מתכנית הפיתוח. אם המפעל או המיזם ממוקם באזור פיתוח יש למדען עוד 10% תוספת. אם המיזם בישוב קו עימות ניתן לאשר עד 75% מהפיתוח. התקציב יינתן תמיד לתקופה של 12 חודשים ולא לפי שנה קלנדארית.

החזר ההלוואה: מאחר ומדובר במחקר ופיתוח יכול להיות מצב שבו הפתוח נכשל או שהמוצר פותח, אך נכשל שיווקית.  בשני המקרים האלה המדען מאשר סגירת תיק ואין צורך להחזיר את ההלוואה, שהופכת למענק. אם המוצר הבשיל ומוכרים את המוצר צריך להחזיר את ההלוואה כתמלוגים ממכירות אותו מוצר. התמלוגים יהיו רק על מכירות המוצר שהמדען הראשי השתתף בפיתוחו. בממוצע מדובר בתמלוגים של כ-3.5% לשנה מהמכירות בד"כ צמוד לדולר. ההחזר לא מוגבל בזמן, עד שמגיעים לגובה המימון  שהתקבל.

חדש: עידוד פעילות מו"פ בתעשייה המסורתית ע"י לשכת המדען הראשי-פטור מחובת תשלום תמלוגים

בשנים האחרונות אימץ המדען הראשי מדיניות של תמיכה ועידוד של ענפי התעשייה המסורתית בביצוע פעילות של מחקר ופיתוח, פעילות שתניב יתרונות טכנולוגיים ותחרותיים לצורך מיצוב בשוק העולמי. לשם כך, מסייע המדען במסגרת חוק המו"פ לאותם מפעלים העונים לקריטריונים של "תעשייה מסורתית" ואלו הם:

•1.    שיוך ענפי (לפי הגדרת הלמ"ס) לאחד מהענפים הבאים: כרייה וחציבה, מינרלים אל-מתכתיים, גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית ומוצרי מתכת, מזון, משקאות וטבק, טקסטיל, הלבשה, מוצרי עור, נייר, דפוס , עץ ומוצריו. בנוסף לפי המדען הראשי גם ענפי השירותים והחקלאות משתייכים לתעשייה זו.

•2.    עד 7% ממחזור המכירות של החברה בשנה הקודמת לבקשה מושקע במו"פ.

•3.    ועדת המחקר בלשכת המדען הכירה בחברה כתעשייה מסורתית.

פעילות העידוד הניתנות ע"י המדען הראשי:

•1.    הכרה בהוצאות המחקר והפיתוח שיאושרו ע"י המדען הראשי, כולל הכרה בהוצאות פיתוח של אב טיפוס, אשר ישולב בתהליך הייצור לאחר מכן.

•2.    חברות שמגישות בקשה לראשונה- הכרה בהוצאות רטרואקטיבית של 6 חודשים בגין עובד אקדמאי שנקלט מתעשיית ההייטק או מהאקדמיה.

•3.    פיתוח תבניות שישולבו בקו הייצור של החברה בהיקף של עד 500,000 ₪.

•4.    תוכר הוצאה בסכום של עד 250,000 ₪ לרכישת ידע (טכנולוגיה או קנין רוחני) המהווה חלק מתוכנית המו"פ.

•5.    החל מ 9/2009 – עבור בקשות שתוגשנה בשנתיים הקרובות- מענק של לא פחות מ- 50% מתקציב המו"פ ופטור מחובת תשלום תמלוגים (למעשה מענק).

 סיוע במסגרת החוק לעידוד השקעות

מטרת החוק היא לעודד הקמת מפעלים תעשייתיים בארץ ובאזורי עדיפות לאומית בפרט. כדי לסווג את האזורים השונים חולקה הארץ לשלושה אזורים: עדיפות א' , עדיפות ב' ואיזור "אחר" (המרכז). במסגרת החוק פועלים שני מסלולים עיקריים:

•1.    מסלול מענקים-מענקים המתקבלים עבור השקעות במכונות  וציוד.

 המענק שניתן בגובה 24%  מההשקעה עבור מי שעסקו מתנהל באזור עדיפות  א'. אין צורך להחזיר את המענק ובנוסף מקבלים הטבות במס מספר שנים לאחר מכן.

אזור עדיפות א'-10 שנים, עדיפות ב'-6 שנים ואיזור אחר (שכולל את מרכז הארץ)-שנתיים. ככל ששיעור ההחזקה במפעל של תושבי חוץ גבוה יותר, כך קטנים שעורי המס ומגיעים עד 10%.  כמו כן העסק זכאי להפחתה של מס והפחתה במס על דיבידנד -במקום 25% רק  15%. מסלול זה הפך להיות לאחרונה פחות אטרקטיבי כי המדינה צמצמה את התקציב שהיא נותנת להשקעות

•2.    מסלול הטבות חלופי/מסלול המס-כיום נפוץ יותר. החל בתיקון 60 לחוק שעבר ב-2005 יצא מטיפולו של מרכז השקעות ועבר לטיפול רשות המיסים. מסלול זה פירושו פטור ממס. המסלול מורכב משני תתי-מסלולים עיקריים:

א.פטור ממס-מי שעומד בקריטריונים זכאי באזור א' לפטור ל-10 שנים ממס הכנסה. אזור ב'-6 שנים ובמרכז-שנתיים.

ב. מסלול אירלנד-תקף רק לאזור א' קובע שעור מס חברות של 11.5% לעשר שנים (במקום השיעור הרגיל 25%).כשמושכים דיבידנד מתוך החברה תושב ישראל ישלם רק 15% ותושב חוץ רק 4%. הדבר בא לעודד משקיעים זרים להשקיע באזורי פיתוח כשהם יודעים שסך כל המס שיכול עליהם יעמוד על 15.4% סופי "עד הכיס".

תנאי סף: מי שזכאי לפטור חייב להיות מפעל תעשייתי כלומר מפעל שמייצר ולא מפעל מסחרי. החוק לא מגדיר בדיוק מה נחשב ככזה. תנאי נוסף הוא כי החברה צריכה שיהיה לה ייצוא של לפחות 25% ממחזור המכירות שלה, או מתוספת המחזור שלה כאשר מדובר בהרחבת מפעל קיים.  כמו כן הייצוא יתבצע למדינות שהאוכלוסייה בהן גדולה מ-12 מיליון.

לצורך כניסה לתחולת החוק יש לבצע השקעה ראשונית במפעל בהיקף של כ- 320 אלף שקלים הנחשבת השקעה מזערית מזכה להקמת מפעל חדש או 12% מיתרת הנכסים במאזן החברה. תנאי נוסף שבעל החברה לא הורשע בדין במהלך 10 השנים האחרונות בעברות מס.

תהליך זה מוגדר גם כ"מסלול ירוק" כלומר מי שעומד בכל התנאים יכול להודיע למס הכנסה  שחל עליו החוק. במקרה זה אין וודאות כי רשות המיסים אכן תחשוב כמו הנישום ועל כן להביא לבסוף לחיובו במס. לצורך כך הוקם מוסד הפרה-רולינג המאפשר הגשת בקשה לאישור מראש כי המפעל מקיים את התנאים שבחוק לצורך קבלת הטבות המס.

כדאי לדעת: גם מפעלים אשר מבצעים יצוא עקיף זכאים להטבות המס על פי החוק -לדוגמה: מפעל מייצר רכיב מסוים ומוכר אותו בגבולות מדינת ישראל לחברה אחרת שמייצאת לחו"ל ובתוך המוצר שלה משולב אותו רכיב של החברה הזו. החברה באופן עקיף נחשבת כיצואן ולפיכך יכולה לקבל פטור ממס בתנאים מסוימים. אחד התנאים הבולטים הוא כי החברה אשר מייצאת בפועל צריכה להיות בעלת מפעל מאושר או מוטב או שהייתה כזו בעבר.

                                                                                        

מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל

במסגרת הסיוע הניתן ע"י המדינה, קיים תמריץ להעסקת עובדים, מדובר במכרזים אותם מקיים מידי פעם בפעם משרד התמ"ת בו מתחייבות החברות להעסיק עובדים בתמורה להחזר חלק מעלויות השכר בגין עובדים אלה.

במסלול זה מדובר במענק הניתן לזוכים במכרז, הזכייה מבוססת באמצעות ניקוד הניתן למעסיקים בהתאם למספר העובדים שיועסקו, איזור הפעילות, השכר הממוצע שישולם לעובדים, הזמן בו מתחייבים להעסיק את העובדים.

תנאי פתיחה:

הסיוע ניתן עבור הקמה או העתקת / הרחבת עסק קיים – על העסק להעסיק מספר מינימלי של עובדים חדשים. סכום המענק שניתן לקבל: המענק ניתן לתקופת העסקה של בין שלוש לחמש שנים והוא נע בין 30% ל- 5% מעלות השכר המשולם לעובדים (בכפוף לתקרת שכר חודשי מסויימת).

כדאי לדעת: המכרזים נפתחים להגשה לפרקי זמן קצרים- מי שמעוניין להגיש הצעה למכרז חייב בדרך כלל להתעדכן ולעשות זאת בפרק זמן מצומצם המחייב היערכות מהירה.

חדש: כרגע קיים מסלול זה, יש להגיש בקשה עד ל 31.12.09

 

 

 

 

כתבות נוספות שיעניינו אתכם
שינויים במשכנתא במהלך החיים
החיים הם אינם צפויים וכך גם המצב הכלכלי שלנו -...
תכנון נכון מבטיח עתיד מאושר!
ההחלטה מה לעשות עם הפנסיה שלכם יכולה להיות אחת ההחלטות...
תכנית עבודה נכונה מבטיחה הצלחה בעסק
ניהול עסק מחייב כישורים ומיומנויות מסוג אחר מאשר עבודה יצרנית...
בשיא המלחמה- חברת אקסטל השלימה את עסקת הנדל"ן הגדולה ביותר במאה שנים האחרונות בירושלים
חברת אקסטל השלימה את רכישת קרקעות אדמות הפטריארכיה בירושלים מקבוצת...
כמה אתם שווים באמת?
ישראלים שונים מאמריקאים בכך שאינם מודדים את שוויו של אדם...
תלת מימד ומוצר ראשוני
אחד השלבים החשובים ביותר בייצור מוצר ולמעשה השלב הכמעט אחרון...
בכיר השפים הירושלמים, השף עזרא קדם, מצטרף לכשרות צהר
השף המוערך עזרא קדם, סמל הקולינריה המקומית אשר יוצר בימים...
שיתוף פעולה חברתי בין אוניברסיטת רייכמן לבן & ג'ריס - למען שירותי הדם של מד"א
במסגרת השת"פ תוצב עמדת תרומת דם של מד"א וסטודנטים שיתרמו דם...
משחק מגנטים לילדים
אחד החידושים בעולם משחקי הילדים בשנים האחרונות הינו ערכות משחק...
לקראת ט"ו בשבט: נשיא המדינה ורעייתו אירחו חקלאים וחקלאיות ואת נציגי 'ארגון מגדלי הפירות בישראל'
לרגל חג האילנות, אירחו כבוד נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו...