Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility MEKOMONET-->

עליה משמעותית של הפעילות העסקית במשק ברבעון הרביעי של 2009

עליה משמעותית של הפעילות העסקית במשק ברבעון הרביעי של 2009

מדיווחי החברות והעסקים  במשק עולה כי ברבעון הרביעי של שנת 2009 נרשמה עליה משמעותית של הפעילות העסקית במשק, בהמשך לעליה קלה ברבעון שלפני כן. קודם לכן היתה התכווצות של הפעילות העסקית במשק החל הרבעון הרביעי של שנת 2008, כחלק מהשלכות המשבר הכלכלי העולמי.

התאוששות זו התבססה הן על גידול במכירות לחוץ לארץ והן על עליה במכירות המקומיות. מגמה חיובית זו בפעילות המגזר העסקי משקפת גידול בפעילות במרבית הענפים במגזר העסקי. מנגד, בענף בתי המלון לא נרשמו עליות בפעילות.

ממצאים אלה עולים מסקר החברות והעסקים של בנק ישראל לרבעון הרביעי של שנת 2009. במסגרת הסקר, השיבו 585 חברות ועסקים מענפי המשק השונים לשאלות בנוגע לפעילותן העסקית. בחטיבת המחקר של בנק ישראל מציינים כי נתוני סקר החברות נמצאו בדרך כלל מתואמים עם נתוני המשק ויתרונם הוא בהיותם זמינים ומספקים מידע מהיר, יחסית למקורות הנתונים האחרים.

ענפי הכלכלה השונים דיווחו ברבעון זה על ירידה במגבלות הביקוש כגורם המונע את ההתרחבות בפעילות העסקית במשק. גם בשוק העבודה חלה תפנית חיובית בפעילות, אך עדיין לא נרשמת בו עליה במספר העובדים, אלא רק התמתנות בירידות שאפיינו אותו ברבעונים קודמים.

בענף התעשיה, נמשך הגידול בפעילות הענף ברבעון הרביעי של שנת 2009 אף בשיעור גבוה יותר יחסית לציפיות שדווחו על ידי החברות ברבעון הקודם. התאוששות הפעילות נבעה מגידול במכירות המקומיות וביצוא והתבטאה גם בהקלה בחומרת מגבלת ההזמנות מהארץ ומחוץ לארץ. תשובות החברות שענו לשאלות הסקר באשר לגורמי היצור מרמזות גם הן על התאוששות הפעילות: שיעור הניצול של המכונות והציוד עולה באופן מובהק, ומאזן הנטו של מספר העובדים כבר לא מבטא ירידה חדה, לעומת דיווחים שליליים במיוחד על סעיפים אלה החל במחצית השניה של 2009.

בענף המסחר, עלה היקף הפעילות בשיעור גדול יותר מאשר ברבעון הקודם. במקביל להתאוששות הפעילות, נרשמת עליה קלה בגידול במספר העובדים.

בפעילות בענף הבניה, נרשמה עליה בפעילות לאחר יציבות בשני הרבעונים שלפני כן, ולאחר ירידות מתחילת שנת 2008. ברבעון הרביעי נרשמה עליה מתונה בהיקף בנית מבנים וירידה בהיקף בנית התשתיות. גם ביתר המדדים לפעילות הענף כמו התחלות הבניה ניכרת עליה בפעילות.

בסקר זה נשאלו החברות גם האם בעקבות המשבר הכלכלי, העובדים בחברה הסכימו להתפשר בנושאי השכר ובהיקף המשרה. ניתוח התוצאות מצביע כי 44 אחוזים מכלל החברות שענו על סעיף זה, דיווחו כי העובדים התפשרו בנושאי השכר בעקבות המשבר. בכ-36 אחוזים מהחברות שענו, דווח כי העובדים התפשרו על היקף המשרה עקב המשבר. עוד עולה כי ב-64 אחוזים מכלל החברות שענו כי עובדיהן התפשרו על היקף השכר, התפשרו העובדים גם על היקף המשרה בשל המשבר. עם זאת יש לציין כי נתונים אלה הינם חלקיים בלבד בשל השיעור הנמוך של החברות שענו על שאלה זאת על כל מרכיביה.

 

כתבות נוספות שיעניינו אתכם
שינויים במשכנתא במהלך החיים
החיים הם אינם צפויים וכך גם המצב הכלכלי שלנו -...
תכנון נכון מבטיח עתיד מאושר!
ההחלטה מה לעשות עם הפנסיה שלכם יכולה להיות אחת ההחלטות...
תכנית עבודה נכונה מבטיחה הצלחה בעסק
ניהול עסק מחייב כישורים ומיומנויות מסוג אחר מאשר עבודה יצרנית...
בשיא המלחמה- חברת אקסטל השלימה את עסקת הנדל"ן הגדולה ביותר במאה שנים האחרונות בירושלים
חברת אקסטל השלימה את רכישת קרקעות אדמות הפטריארכיה בירושלים מקבוצת...
כמה אתם שווים באמת?
ישראלים שונים מאמריקאים בכך שאינם מודדים את שוויו של אדם...
תלת מימד ומוצר ראשוני
אחד השלבים החשובים ביותר בייצור מוצר ולמעשה השלב הכמעט אחרון...
בכיר השפים הירושלמים, השף עזרא קדם, מצטרף לכשרות צהר
השף המוערך עזרא קדם, סמל הקולינריה המקומית אשר יוצר בימים...
שיתוף פעולה חברתי בין אוניברסיטת רייכמן לבן & ג'ריס - למען שירותי הדם של מד"א
במסגרת השת"פ תוצב עמדת תרומת דם של מד"א וסטודנטים שיתרמו דם...
משחק מגנטים לילדים
אחד החידושים בעולם משחקי הילדים בשנים האחרונות הינו ערכות משחק...
לקראת ט"ו בשבט: נשיא המדינה ורעייתו אירחו חקלאים וחקלאיות ואת נציגי 'ארגון מגדלי הפירות בישראל'
לרגל חג האילנות, אירחו כבוד נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו...